Goed voorbereid op je huwelijk

We leven in een tijd waar veel beslissingen snel en onvoorbereid genomen worden. Ook met trouwen onder moslimjongeren gebeurt dat maar al te vaak. De roze bril staat op en dus lacht het leven je toe, maar wat doe je als er na een jaar ineens allerlei dingen naar boven komen waar je niet over na hebt gedacht?

 Allah zegt: Is dan iemand die zijn gebouw grondvest op vrees van Allah en welbehagen er beter aan toe of iemand die zijn gebouw grondvest op de rand van een afbrokkelende oever en er dan mee neerstort in het vuur van de hel? [surat Tawbah (9:109]

Gaat er iemand deelnemen aan een bestuur van een vereniging zonder zich daar grondig op voor te bereiden? Neemt zo’n persoon niet eerst kennis van de doelstellingen van de vereniging en de voorwaarden voor toetreding tot het bestuur? Bij een goede voorbereiding ga je bij jezelf na of je achter de doelen staat en of je voldoet aan de kwalificaties en criteria die aan de leden van het bestuur gesteld worden. Net zo nodig is het om na te denken over het huwelijk, voordat het gesloten wordt. Het huwelijk vormt de islamitische basis voor het stichten van een gezin, de hoeksteen van de samenleving.

 De voorbereiding voor de mooiste dag in je leven is niet alleen erg belangrijk en verstandig maar ook letterlijk van levensbelang. Je zou het bijna vergeten: het huwelijk is niet een dag, maar een leven lang. Kortom ook voor de juiste weg tot een geslaagd huwelijk geldt: Haal je rijbewijs voor je huwelijksreis.