Goed voorbereid op je huwelijk

We leven in een tijd waar veel beslissingen snel en onvoorbereid genomen worden. Ook met trouwen onder moslimjongeren gebeurt dat maar al te vaak. De roze bril staat op en dus lacht het leven je toe, maar wat doe je als er na een jaar ineens allerlei dingen naar boven komen waar je niet over na hebt gedacht?


Arabisch en Koran leren lezen en verstaan

Allah zegt: Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. Hij weet dat er onder jullie zieken zullen zijn en anderen in het land zullen rondtrekken, zoekende naar de genade van Allah, en anderen die op het pad van Allah strijden. Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. [73:20]


Cursus Islam van binnenuit

De laatste tijd wordt de Islam in verband gebracht met vele zaken die verre van zijn aard staan, zoals de vervormde en zelfs verminkte betekenissen van begrippen als islam, ‘ibada (aanbidding)…….

De grootste vijand van de mens is de kloof tussen wat hij zegt en wat hij doet! Dit geldt te meer voor de moslim.


Cursus Fiqh Tahara en Salaat

Alles over de zgn. kleine wassing (wudu), de grote wassing (ghusl) en de droge wassing (tayammum).

Onder het motto: …Om begrip van de godsdienst te krijgen … [surat Tawba 9:122] biedt LISAAN een interactieve en integrale cursus aan over de twee belangrijkste en meest frequente thema’s …


Koran leren lezen en memoriseren

Allah zegt: Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. Hij weet dat er onder jullie zieken zullen zijn en anderen in het land zullen rondtrekken, zoekende naar de genade van Allah, en anderen die op het pad van Allah strijden. Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. [73:20]


Opleiding Arabisch 1/2/3/4

Arabisch is de taal van de Koran. Zoals we zien, beveelt Allah ons Zijn boek, de Koran, te lezen, ondanks redenen en excuses die ons daarvan kunnen weerhouden. Ziekte, werk of zelfs strijden op het pad van Allah is in de ogen van Allah geen geldige reden, waarachter je je mag verschuilen om dit boek niet te lezen!


 

 

 

Aanmeld formulier cursus

6 + 0 = ?