Cursus Islam van binnenuit

De laatste tijd wordt de Islam in verband gebracht met vele zaken die verre van zijn aard staan, zoals de vervormde en zelfs verminkte betekenissen van begrippen als islam, ‘ibada (aanbidding), jihad (vaak bewust (of onbewust) foutief vertaald met heilige oorlog; oorlog en bloed vergieten kunnen immers nooit heilig zijn in naam van de Islam!), kalifaat, etc.

De grootste vijand van de mens is de kloof tussen wat hij zegt en wat hij doet! Dit geldt te meer voor de moslim.