Arabisch en Koran leren lezen en verstaan

Allah zegt: Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. Hij weet dat er onder jullie zieken zullen zijn en anderen in het land zullen rondtrekken, zoekende naar de genade van Allah, en anderen die op het pad van Allah strijden. Lees dus zoveel voor uit de Koran als jou gemakkelijk valt. [73:20]

Zoals we zien, beveelt Allah ons Zijn boek, de Koran, te lezen, ondanks redenen en excuses die ons daarvan kunnen weerhouden. Ziekte, werk of zelfs strijden op het pad van Allah is in de ogen van Allah geen geldige reden, waarachter je je mag verschuilen om dit boek niet te lezen!

In deze intensieve Arabische taal en Koran cursus staat de Koran centraal.

Wat is onze verplichting jegens de Koran?

1- vol overtuiging in de Koran te geloven als het eeuwige Woord van Allah

2- de Koran te lezen zo vaak als we kunnen met aandacht en toewijding

3- de boodschap en leiding in Koran te begrijpen

4- de Koran toe te passen in ons gedrag en in het dagelijks leven

5- de Koran te onderwijzen aan anderen en tot Zijn boodschap uit te nodigen

6- de Koran te verdedigen tegen hen die Zijn boodschap vervormen

Arm is hij die zich inzet om de taal der mensen te begrijpen, terwijl hij niet de moeite doet om de taal van de Heer der mensen te lezen en te begrijpen.

Doel en cursusopzet

Wil je een begin maken om Zijn woorden te begrijpen, neem dan deel aan deze veelzijdige, integrale en praktische cursus, waar het Woord van Allah centraal staat.

We beginnen daar waar Allah ook mee begonnen is, namelijk IQRA’ (LEES). De cursus kent 4 componenten, die integraal worden aangeboden:

1)      Lezen van Arabische schrift: alle ins en outs van het lezen en schrijven van het Arabisch komen aan bod. Binnen zeven weken wordt het lezen van de Koran niet meer als moeite ervaren, maar meer als genot en plezier! Dit is een garantie. In deze eerste stap staat het Arabische schrift centraal.

2)      Lezen van de Koran volgens de Tajweed-regels: tijdens deze tweede stap wordt het lezen geoefend volgens de regelen der tajweed-kunst en kunde! Je leert de regels toepassenderwijs onder de knie krijgen aan de hand van jou bekende, korte sura’s! Zo wordt de aandacht gevestigd op tajweed-regels en memorisatieverfijning, iets wat je dagelijks in de salaat gebruikt of kunt gebruiken.

3)      Theoretische studie van de achtergronden van de Koran: theoretisch kennis over de Koran, het boek dat de wereld binnen drie decennia heeft veranderd! Hoe is de Koran geopenbaard? Wat zijn de hoofdthema’s uit de Koran? Welke misstappen en misvattingen stelt het boek steeds aan de kaak? Wat weet je over de taal, de stijl en structuur waarin dit boek is geopenbaard? Hoe is het gerangschikt? Wat wil Allah ons middels Zijn woord meedelen? ….

4)      Praktische studie van een zevental Regels van Leiding: aan de hand van een zevental verzen of versdelen worden levensregels behandeld en uitgediept die op alle facetten van het leven worden toegepast. In dit laatste gedeelte wordt aan de hand van zgn. thematische tafsir (leer van het verstaan van de Koran) alle relevante zaken uit de Koran en soena die steeds  betrekking hebben op een van deze Regel van Leiding thematisch bij elkaar gebracht, waarbij een integrale, multifunctionele, helikopterview-setting ontstaat, die bijdraagt aan verantwoord en overtuigd handelen. De rode draad in de Koran is immers Leiding: Deze Koran leidt naar het beste [17:9]

Docent

Hassan Barzizaoua werkt sinds 1996 als beëdigd tolk en vertaler Arabisch en sinds 2008 tevens als deeltijd-docent Arabisch en Islam aan de Inholland Hogeschool in Amstelveen en aan de Imam Al Ghazali Academie in Rotterdam. Hij runt daarnaast een advies-, training- en vertaalbureau (LISAAN) in Utrecht. Hij heeft Arabisch aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, met als specialisatie Islamitische Talen en Culturen. Hij is trainer en spreker en heeft ruime ervaring in het verzorgen van Arabische taalcursussen en trainingen op het gebied van Islamstudies,  interculturalisatie, deradicalisering, opvoedingsondersteuning en communicatievaardigheden. Vanuit zijn werk als beëdigd tolk en vertaler  heeft hij veel kennis en ervaring over vraagstukken met betrekking tot het gezin en aanverwante zaken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites:www.lisaan.nl of www.barzizaoua.nl

Praktische informatie

  • Start
  • Data: wekelijks, aanvang elke doordeweekse avond bij voldoende aanmeldingen (maximaal 15). 
  • Locatie: De cursus “Arabisch en Koran leren lezen en verstaan” wordt gegeven op ons locatie aan de Van Bijnkershoeklaan 387, 3527 XK te Utrecht. Je kunt daar gratis parkeren.
  • Tijdstip: de cursus duurt zeven weken en begint om 18:00 uur en eindigt om 21:00 uur.  De cursus wordt een paar keer per jaar verzorgd. De cursus kan afzonderlijk (gescheiden) voor dames en voor heren gegeven.
  • Groepsgrootte: er kunnen maximaal 15 personen aan de cursus deelnemen.
  • Kosten: Kosten bedragen €105,- per deelnemer
  • Aanmelden:  Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij H. Barzizaoua op 0614037212 of via mail: info@lisaan.nl. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.
  • Voor meer informatie, kijk dan op de website www.lisaan.nl.

Aanmeld formulier

2 + 2 = ?

© Copyright - Lisaan design by Webmolen